Liên kết website
Quảng cáo
 • Vũ Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QLGD
  • Email:
   vuhaiyenbai@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Địa lý
  • Email:
   nthuong.c3dtnt@yenbai.edu.vn
 • Trần Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QLGD
  • Email:
   tthanhha1970@gmail.com
 • Hoàng Văn Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Hóa học
  • Email:
   hvquang.c3nhue@yenbai.edu.vn
 • Lê Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHTN
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   dungbong.dtnt@gmail.com
 • Nguyễn Thống Nhất
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ GV&QLHS
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   nhat75.dtnt@gmail.com
 • Mai Thị Hồng Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Ban Thanh Tra
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Tô Tú Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Văn Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
Thông báo
Thời tiết