Liên kết website
Quảng cáo
 • Lê Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHTN
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   dungbong.dtnt@gmail.com
 • Nguyễn Duy Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư ĐTN
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Vương Dũng Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư Ký Hội Đồng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
 • Nông Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
 • Nguyễn Thị Thanh Lang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên + Kế toán công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Lê Văn Chương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
Thông báo
Thời tiết